Anne Karnında Bebeğin Gelişimi Neden Durur Tedavisi Nasıl Olur?

Anne karnındaki bebek, gebelik süresince hep gözetim altında tutulur. Her hafta elde edilen bulgular, önceki verilerle karşılaştırılır ve böylece bebeğin gelişimi aşama aşama takip edilir. Bilhassa ultrason görüntüleri, bebeğin gelişimini en sağlıklı şekilde izleyebilmek için başvurulan bir yöntemdir. Gelişimin düşük seviyede kaldığı tespit edildiğinde, gelişim geriliğinin varlığından şüphe edilmektedir.

Gebelikte Gelişim Geriliğinin Zararları Nelerdir?

Ne yazık ki anne karnında ortaya çıkan gelişim geriliği, bebekler için çok kritik bir sorundur. Bu problemin hamilelerde görülme sıklığı %4 ila %8 arasında değişmektedir. Türkiye’de ise bebek ölümlerinden ve prematüre doğumdan sonra en çok karşılaşılan risklerden biridir. Gelişim geriliğine sahip olan bebeklerde oksijensiz kalma ve bununla ilişkili önemli sağlık sorunları görülmektedir. İç organlarda kan akımının azlığından kaynaklanan rahatsızlıklar, hareket kısıtlılığı, nörolojik gelişim geriliği ve benzeri durumlar buna örnek verilebilir.

Gebelikte Gelişim Geriliği Sebepleri Nelerdir Anne Karnında Bebeğin Gelişimi Neden Durur?

Gelişim geriliğinin başlıca önemli sebeplerinden biri, doğumdan evvel veya doğum sırasında ortaya çıkan çeşitli anomali durumlarıdır. Doğumdan evvel annenin aşırı radyasyon alması, tansiyon rahatsızlıkları, doktor kontrolü olmadan ilaç kullanması gibi etkenler, anne karnındaki bebekte direkt olarak olumsuz durumların meydana gelmesine yol açmaktadır. Bu ise, bebeğin organlarında birtakım bozuklukların oluşmasına neden olmaktadır. Gelişim geriliğinin başka bir sebebi de, akraba evlilikleri olup bu durum toplumumuzda son derece yaygındır. Akraba evlilikleri birtakım resesif kalıtsal rahatsızlıkların bebeklerde de görülmesine yol açabilmektedir.

Anne adayının gebelik sırasında yüksek tansiyon ya da diyabet gibi hastalıklar geçirmesi, zehirlenme yaşaması da hamilelikte gelişim geriliği görülmesine sebep olabilir. Ayrıca bebekte enfeksiyondan kaynaklanan bir rahatsızlığın görülmesi de gelişim geriliğinin diğer bir nedenidir.

Gelişim geriliği çoğunlukla simetrik ve asimetrik olarak iki şekilde incelenmektedir.

Bebeklerde Simetrik Gelişim Geriliği

Bebeğin karın, baş ve bacak boy ölçümü yapılır. Ölçüm sonuçları, bebeğin kaç haftalık olduğu da göz önüne alınarak değerlendirilir. Buna göre, bebekte gelişim geriliği olduğu tespit edilirse, simetrik gelişim geriliğinden söz edilebilir. Simetrik gerilik, hamileliğin ilk aylarında kendini göstermektedir ve görülme sıklığı, öteki gelişim geriliklerine oranla daha düşüktür. Fakat oldukça tehlikeli sağlık sorunlarının oluşmasına da zemin hazırlayabilmektedir. Annenin sigara kullanıyor olması, hamilelik sırasında geçirilen enfeksiyonlar, birtakım anatomik rahatsızlıklar, beslenme bozuklukları ve kromozom anomalileri, bebeklerde simetrik gelişim geriliğine sebep olabilir.

Bebeklerde Asimetrik Gelişim Geriliği

Gelişim geriliğinin diğer türleriyle kıyaslandığında, bu sorunun daha yaygın olduğu gözlemlenmektedir. Asimetrik gelişim geriliğinin varlığı daha geç farkedilmektedir. Bebekte yapılan ölçümler, bu hastalığın tanısında etkilidir. Karın çevresi ölçüldüğünde, baş ve bacak çevresinden daha küçük olduğu belirlenirse, asimetrik gelişim geriliği olduğu anlaşılır. Yüksek tansiyon hastalıkları, diyabet, bebeğe giden kan akımının az olması gibi faktörler, asimetrik gelişim geriliğine yol açabilir.

Gelişim Geriliği Düzelir mi?

Gelişim geriliği; bebeğin doğumdan evvel, doğum sırasında ya da doğumun ardından çeşitli biyolojik faktörlerden etkilenmesi, sağlıksız bir ortamda büyümesi gibi sebeplerle ortaya çıkan, çocuğun yaşıtlarına oranla daha yavaş büyümesi ve gelişmesiyle sonuçlanan önemli bir sağlık sorunudur. Gelişim geriliğinin olup olmadığı, standart tetkikler ile anlaşılmaktadır ve anne-babaların da fark edebileceği belirgin bir sorundur.

Bu problemin giderilebilmesi için anne, kendi bakımına ve bebeğinin bakımına özen göstermeli, kontrollerini düzenli olarak yaptırmalı ve gelişim geriliğinden şüphe ediliyorsa gerekli tedavilerin zamanında uygulanmasına dikkat edilmelidir. Doğru tedaviyle gelişim geriliğini durdurmak mümkündür. Bu süreçte kontrollerin periyodik olarak yapılması ve etkili bir tedavi uygulanması büyük önem taşımaktadır.